Tým naší notářské kanceláře je schopen rychle reagovat na Vaše požadavky. Obraťte se proto s důvěrou na kteréhokoli člena kanceláře.
Pokud víte, která osoba řeší Vaši věc, kontaktujte laskavě přímo ji. Urychlíte tak svou věc a zajistíte, že tato bude řešena kompetentní osobou.
Martin

Mgr. Martin Kopal.

Notář

Mgr. Martin Kopal - notář
Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od 1.1.2014 jsem byl za základě vyhraného konkurzu jmenován ministryní spravedlnosti do funkce notáře v obvodu Okresního soudu v Kladně. Jsem členem Notářské komory v Praze a jako notář vykonávám veškerou agendu, zejména sepisuji notářské zápisy a jiné notářské listiny. Řeším rovněž problematiku dědictví. Rád Vám zodpovím Vaše dotazy.
Simona

Mgr. Simona Titmanová.

Notářská koncipientka

Mgr. Simona Titmanová- notářská koncipientka
Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a notářskou koncipientkou s dlouholetou praxí. Specializuji se na občanské právo, zejména na řízení o dědictví. Dále Vám poradím v záležitostech týkajících se právních vztahů k nemovitostem a sdělím Vám podklady pro sepisy notářských zápisů nejen ohledně nemovitostí a souvisejících požadavků pro zápisy práv do katastru nemovitostí.Petra

Petra Záhrubská.

Notářská tajemnice

Petra Záhrubská - notářská tajemnice
Jsem notářskou tajemnicí s mnohaletými zkušenostmi. Jsem pověřena vedením veškerých rejstříků a přípravnými úkony v řízení o dědictví, nejlépe Vám proto poradím s dotazy na průběh dědického řízení. Rovněž jsem pověřena ověřováním podpisů a listin vydáváním výstupů v rámci činnosti kontaktního místa Czechpoint.
Petra

Jaroslava Kafková.

Notářská tajemnice

Ing. Jaroslava Kafková - notářská tajemnice
Jsem notářskou tajemnicí s letitou praxí. Absolvovala jsem Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Jsem pověřena přípravnými úkony ve smluvní a obchodně právní agendě, neváhejte se na mne proto obrátit se souvisejícími dotazy. Samostatně řeším úkony v řízení o dědictví. Rovněž jsem pověřena ověřováním podpisů a listin, vydáváním výstupů v rámci činnosti kontaktního místa Czech POINT.